Mässmonter - Modeller, storlekar, design | TETRIX
Kassa  
  Totalt: 0,00€
  Mässmonter Planera Effektiv Design 2024-01-21T13:30:03+00:00

  Designa en effektiv mässmonter

  Hur gör man en säljande mässmonter? Den är ett stånd som snabbt förmedlar vem du är och vad du är. Förutom ett slående budskap och lockande grafik så ska din mässmonter förmedla något till besökar samtidigt som den ska vara fungerande och ge stöd åt personalen. En rätt formad mässmonter är ett ypperligt verktyg som hjälper dig i säljarbetet – och sparar både tid och pengar.

  Formaten för monter, ULIO

  Det finns 4 grundformer för hur en mässmonter ser ut och på vilket sätt den “öppnar sig” för besökaren. Hur många väggar som omger eller avgränsar monter områden. Dessa kallar vi för U-, L-, I- eller O modeller. Mer om detta här undertill men i princip så har U-formen 3 väggar och en öppning rakt fram. Sedan har vi L-form, eller hörnmontern har två väggar och två öppna sidor. I-formen har en bakvägg och är öppen mot tre håll. O-formen är en “holme” som ligger öppen från alla sidor,

  Uppmärksamhetens trappa

  Tänk på din mässmonter i 3D! Först har vi ULIO formerna, bottenplanen som bestämmer till hur många sidor din monter syns horisontellt, dessutom bör standet byggas så att det blir visuellt effektivt också vertikalt. Upmmärksamhetens trappa. Enkelt!

  Designa mässmonter rätt Vertikal synlighet med trappa

  Mässmontern kan erbjuda uppmärksamhet i tre områden. Grundtanken är att din mässmonter erbjuder:

  A) Hot-Spot  B) Förevisningsområde  C) Inramning

  Placeringen i mässmontern utgår alltså från att man skapar dimension, 3D. Beakta att montern erbjuder höjd, bredd och djup. Med detta i åtanke så kan vi maximera synligheten och ge personalen rum att fungera.

  Inramning – Brandad bakgrund
  Högsta del. Bör synas långt (över förevisarna) och budskapet mycket förenklat, tydligt och klart.

  Förevisning – Mötesrummet
  I detta område bjuder du in och berättar om produktfördelar. Hit kan du “bjuda hem” kunden och skapa relationer.

  Hot-Spot – Skyltfönstret
  Närkontakt till kunden. Förmedla kort, knivskarp info om dina fördelar och dela fysiskt info till dina blivande kunder.

  Stöd-effekter som boostar din Hot-Spot

  Synlighetens trappa ger grunden för mässmonterns design men beroende på arean kan du tillsätta stöd-effekter. Detta är utrymme som kan ges åt mobila displayer, produkter som marknadsförs på piedestal eller liknande som direkt åsyftas i Hot-Spot budskapet. Stöd-effekt områden utmärkta i grönt.

  Planera budskapet på din mässmonter

  U-formad mässmonter (3 väggar)

  Detta är oftast den billigaste monterformen på mässan, en yta som är “insänkt” i en rad men mässmontrar, längs gången. Vanligaste storleken är en 3×3 mässmonter, vilket betyder att den är 3m dup och 3m bred.

  Desto bredare monter du väljer, desto mer tid har du att få en förbipasserande att märka dig. Kom ihåg att en 3m bred monter gör insynsvinkeln väldigt tvär och du har bara några sekunder på dig att få gäster att uppfatta ditt budskap.

  Ju mindre yta du har desto kompaktare måste ditt budskap vara. Tänk mycket på vad kärnan i ditt syfte för mässdeltagandet är, så du uppfattas och också har rum att bjuda in kunden. Väg all rekvisita med guldvåg och planera vad som är nödvändigt – och håll det enkelt.

  Viktigt:
  Glöm inte synlighets-trappan, för det är alldeles för vanligt att utställaren rappar igen framdelen på mässmontern med rekvisita och sedan fyller bakväggen med pytte-texter. Satsa hellre på ett slående budskap som får besökarna att stanna till och bjud sedan in dem.

  U-formad insänkt mässmonter med 3 väggar

  U-formade ständets Hot-Spot komprimeras till fasadens mittdel. Mässmontern är infälld i en rad av motrar och ger lägre urskiljningsförmåga. Små U-formade stand klassas vanligen som lågbudgetmodeller och används främst av småföretag och de som inte kanske har mässan som sin topp-prioritet.

  Väljer man en mässmonter med U-format så kanske det är viktigare för företaget att närvara i PR syfte och träffa långvariga kontakter än att man pushar nya produkter eller lanserar paradigmskiften. Stora U-formade mässmontrar igen har ett helt annat utgångsläge och kan, även de, vara högst effektiva marknadsföringsverktyg.

  *Mässmonter tips: Förmånliga TETRIX Ready-to-go mässmontrar

  TUBE – Europas billigaste mässmonter
  Alla ska ha det i sin budget att skaffa en egen mässmonter. Tanken med TUBE montermoduler är att kunna erbjuda ett stand som ger högsta synlighetseffekt utan att spräcka även de smalaste budgeter. Till priset hör både konstruktion och tryck. Helt verktygsfri. Tillverkad hos TETRIX.

  Om du är trött på att betala för dyra hyror för montrar så kan du göra det billigare med TUBE. Bildvåderna är förmånliga att uppdatera och det är enkelt att bygga former och ändra storlekar. Säljs i 100 och 150cm breda moduler. Leverans till och med SAMMA DAG!

  Europas billigaste mässmonter TUBE - bra pris

  L-formad mässmonter (3 väggar)

  En såkallad hörnmonter öppnar sig åt två sidor. Vanligen är det en tilläggskostnad att ha hörnmonter på en mässa. Synligheten på L-montern är väldigt god, eftersom man är i en korsning där människoströmmarna passerar från flera håll. Hot-Spot området bör planeras mycke väl för de öppna sidorna kan få montern att verka kluven och dåligt sammansatt. Det är av största vikt att skapa ett blickfång som binder ihop ramen för montern. Montern ska inte heller bli en genväg för mässbesökarna att trampa igenom. En hörnmonter ger ett brett visuellt spektrum och det är ytterst viktigt att ta vara på “hörnet” man betalar för.

  Viktigt:
  Mässan är till för att dela kunskap om dina produkter och tjänster. Se till att ha en tillräcklig mängd med infoblad och produktdata lättillgängligt ifall det är bråttom och du kanske inte hinner möta alla som stannar till. De ska åtminstone ha tillgång till kort och presentation så att ni kan återkomma. Ofta ser man att företag kan panta på sitt tryckta material så att inte “konkurrenten” ska få det och på så sätt blir även en bråd, möjlig kund utan information… nyheter till dig som gömmer broschyrer; din konkurrent var den första som fick tag i den i alla fall. Nej, dela glatt ut information om kunderna vill ha den.

  L-formad hörnmonter mässmonter med 2 väggar

  L-formade standets Hot-Spot syns brett från många olika håll. Hörnmontern ger också generöst med rum för stöd effekt, alltså en ypperlig monter för direktkontakt och god kommunikation.

  En tvåväggars hörnmonter är minimikravet för ett företag som vill ge et fräsht intryck och driva på marknadsföringen – skaffa nya kunder. Nyckelordet är “framåtanda” och L-montrar kan även göras små men effektiva när de planeras rätt. Hörnmonterar brukar vara en extra kostnad men inte utan orsak för de är ett toppenval för ett driftigt team.

  *Mässmonter tips: Flexibla TETRIX Ready-to-go mässmontrar

  ALU – Förmånlig, flexibel och mångsidig
  Med ALU montern så kan du göra små underverk eftersom den kan vinklas vid varje stolpe. Stolparna är synliga men fördelen är att du kan ändra både format och storlek från event till event. Modulerna kan formas om till raka väggar, hörn, förråd och mötesrum – ifall de får plats på den hyrda platsen. Varje print kan enskiljt printas och uppdateras och varje stolpe kan bära monitorer, hyllor, lampor…

  Har du ett företag i utveckling eller konstant växlar produkter och behöver vara dynamisk, då är den klassiskt snygga ALU mässmontern ditt bästa val! Tillverkad hos TETRIX och vi kan leverera såväl hela montern som tilläggsdelar på ett par dagar.

  Modulär TETRIX ALU mässmonter med stor flexibilitet

  i-formad mässmonter (1 vägg)

  En gavelmonter som är öppen till tre sidor och med helt öppen fasad. En rak monter, eller i-form är i prinsip två förenade hörnmontrar med dubbelt Hot-Spot område. På en i-formad monter kan man med fördel ta ut svängarna med såväl bakgrunden, eller ramen, och satsa extra på att göra de yttre hörnen till verkliga blickfång. Bakväggen kan byggas upp med en obruten lång bild för bästa effekt och hörnen ska styra in folk från både gavlar och fasad.

  På en i-monter så finns det också 3 stycken punkter för stöd effekter inuti mässmontern som kan he en bättre synlighet men som inte ska täppa igen så att i-formen förloras och blir mera lik en U-formad.

  Viktigt:
  Det är nästan omöjligt att överbelysa en mässmonter. Kom ihåg tillräckligt belysning (kan ej överbetonas) och på ett sätt där sladdar inte orsakar fara eller avkall på den användbara monterstorleken. Tips för planeringen: Tunnelformer, belysta väggelement samt torn och horisontalkonstruktioner.

  i mässmonter rak mässvägg designa monter monterplan

  Mässmonter med Två Hot-Spot ytor som kostar mer i platshyra men som ger så mycket mer effekt. i-formad mässmonter är för dig som vill växa och visa att du kan ta på dig mera. Ger en bild av ditt företag som visar att saker är på G.

  Mässmonterns hörn ska användas effektivt. Belysningen måste planeras extra bra – eventuellt ta hjälp av innovativa konstruktionen. Den stora exponeringsvinkeln bör planeras i 270 grader där hörnen ger synlighet till och med till monterns ryggsida.

  En utmärkt monterform när du vill förevisa produkter och service med stort innovationsvärde och som måste nå ut till många. i-standets nyckelur; “Tillväxt & Aktiv försäljning”

  *Mässmonter tips: Obruten bild med TETRIX Ready-to-go mässmontrar

  FULL – Full bildstorlek, tygvägg med döljd konstruktion
  Tillverkade hos oss i Jakobstad så är FULL och övriga våra system med aluminium profiler fullt kopplingsbara och möjliga att skräddarsy till dina behov. Våra standardmodeller har snabb leverans och det är lätt att uppdatera och upprätthålla rätt monterdimensioner år ut och år in. FULL erbjuder stora obrutna bildytor och har i princip inga storleksbegränsningar.

  Används mest som raka mässvägg moduler som binds i hörnen om man vill skapa L, I och U-former. Extra populärt som stora torn på mässmontern eftersom de kan konstrueras liggande och sedan lyftas upp. Kan bära skärmar av alla storlekar och kan förses med t.ex. låsbar dörr.

  Mässmonter FULL för tygvägg med stora obrutna ytor

  O-formad mässmonter

  En monter formad som en holme som i princip består av 4 hörn – 4 Hot-Spot områden och som är synlig 360 grader med tillträde och synlighet till alla håll. O-formad monter ger bäst effekt med noga planerad uppmärksamhets-trappa, där en trip-trapp-trull planerat grafik ger extremt bra synlighet. Planera så att de innersta delara är Inramning ge särskilt företräde till Stöd-effekt områdena och satsa på att särskilja Hot-Spot delarna tydligt.

  Tänk ungefär såhär när du planerar en O-monter: 1) De inre delarna visar din PR, den långtgåede brändningen med logo + slogan. 2) Mittdelarna runt kärnan är din marknadsföring som sträcker sig ett år framåt 3) Ytterdelarna och hörnen är din kundtjänst, direkt kontakt, där du möter människorna för direkt försäljning.

  Viktigt:
  Du, människan är trots allt det viktigaste innehållet i din mässmonter. Bygg inte montern så att du kan gömma dig i den om du blir trött eller utarbetad – för kunden märker det ögonblickligen om du är ointresserad. Reservera tillräckligt med personal för att alla ska kunna kunna stiga åt sidan och pausa för att orka vara fräsha hela mässan.

  o-form mässmonter öppen från alla sidor

  Mässmonter med Fyra Hot-Spot ytor som är synlig från alla håll. Denna monter ger tecken åt kunderna av att vara en marknadsledare. De kunder som närmar sig denna monter är beredda att visa framfötterna och frottera sig med de stora. Starkt brand högt uppe i centrum eller över montern, marknadsföring tydlig och innovativa produkter visas. Det finns alltid en betjänande person och tilläggsinfo för att hålla kvar besökarens intresse.

  En O-monter är som en hög holme mitt i sjön som visar tillväxt och försäljningsframgång. Herre på täppan som tar kunden och sitt brand på stort allvar. Nyckelord för en O-formad mässa är “Revolutionerande och marknadsledare”

  *Mässmonter tips: Rock n´ Roll med TETRIX Ready-to-go mässmontrar

  TRUSS – Mångsidighet för lite djärvare självförtroende
  Verktygsfria TRUSS moduler som kan byggas både på höjd och bredd i fantasins alla riktningar. Enkelt som byggklossar och lätta att montera. Aningen beroendeframkallande på grund av de otaliga möjligheter man kan komma på. För dig som inte är rädd för extra uppmärksamhet.

  Mässmonter TRUSS fackverk för mer uppmärksamhet i mässmonter design

  Videos med mässmonter-konstruktioner

  TRUSS mässmonter med moduluppbyggnad

  TRUSS Extend med fortlöpande bildyta

  ALU mässmonter med modul-uppbyggnad

  ALU Luxia belysta väggar för mässmonter

  TUBE mässmonter med bra pris

  TUBE Panoraama mässmonter video

  FULL mässmonter modular video

  LUXIA LUMI mässmonter belyst reklamvägg